Sensibilidad aislados HVR 2021

Antibiogramas acumulados de Hemocultivos de adultos HUVR 2021

Se informa el % de sensibilidad de los aislamientos S + I

Enterobacterias

AMP A/C P/T CFR CTX CAZ CFP AZT MER CIP GEN TOB AK T/S TIG COL C/A C/T
Escherichia coli (n=373) 34 59 93 89 91 91 94 90 100 80 90 88 99 66 100 99 100 98
Klebsiella pneumoniae (n=196) 71 82 77 80 80 83 81 100 85 88 87 100 69 100 97 100 95
Enterobacter cloacae. (n=56) 84 76 76 95 77 100 97 98 98 97 83 98 96 79
K. aerogenes (n=38) 54 44 46 93 63 100 95 100 100 100 95 98 100 100 68
P. mirabilis (n=31) 41 85 100 97 100 100 100 100 100 76 76 74 100 53 100 100

AMP: ampicilina, A/C: amoxicilina/clavulánico, P/T: piperacilina/tazobactam, CFR: cefuroxima, CTX: cefotaxima, CAZ: ceftazidima, CFP: cefepime, AZT: aztreonam, MER: meropenem, CIP: ciprofloxacino, GEN: gentamicina, TOB: tobramicina, AK: amicacina, T/S: cotrimoxazol, TIG: tigeciclina, COL: colistina, C/A: ceftazidima/avibactam, C/T: ceftolozano/tazobactam.

 

No fermentadores

P/T CAZ CFP MER IMP CIP LEV GEN TOB AK COL C/A C/T
Pseudomonas aeruginosa (n=132) 81 82 82 90 80 89 79 93 98 97 98 97 98

P/T: piperacilina/tazobactam, CAZ: ceftazidima, CFP: cefepime, MER: meropenem, IMP: imipenem, CIP: ciprofloxacino, LEV: levofloxacino, GEN: gentamicina, TOB: tobramicina, AK: amicacina, COL: colistina, C/A: ceftazidima/avibactam, C/T: ceftolozano/tazobactam.

 

Grampositivos

PEN OXA VA TEI DAP LZ CD ERI CIP LEV GEN TOB AK RIF T/S
Staphylococcus aureus (n=155) 22 90 100 99 100 100 81 77 86 89 94 92 90 99 97
S. epidermidis (n=221) 5 23 100 100 100 100 47 26 35 33 42 26 26 95 78

PEN: penicilina, OXA: oxacilina, VA: vancomicina, TEI: teicoplanina, DAP: daptomicina, LZ: linezolid, CD: clindamicina, ERI: eritromicina, CIP: ciprofloxacino, LEV: levofloxacino,

GEN: gentamicina, TOB: tobramicina, AK: amicacina, RIF: rifampicina, T/S: cotrimoxazol

AMP VA TEI LZ
Enterococcus faecalis (n=99) 100 100 100 100
Enterococcus faecium (n=46) 12 100 100 100

AMP: ampicilina, VA: vancomicina, TEI: teicoplanina, LZ: linezolid.

 

Antibiogramas acumulados de Hemocultivos de niños HUVR 2021

Se informa el % de sensibilidad de los aislamientos S + I

Enterobacterias

AMP A/C P/T CFR CTX CAZ CFP AZT MER CIP GEN TOB AK T/S TIG COL C/A C/T
E. coli + K. pneumoniae (n=37) 62 74 85 87 87 90 87 100 77 92 87 100 77 100 100 100 100

AMP: ampicilina, A/C: amoxicilina/clavulánico, P/T: piperacilina/tazobactam, CFR: cefuroxima, CTX: cefotaxima, CAZ: ceftazidima, CFP: cefepime, AZT: aztreonam, MER: meropenem, CIP: ciprofloxacino, GEN: gentamicina, TOB: tobramicina, AK: amicacina, T/S: cotrimoxazol, TIG: tigeciclina, COL: colistina, C/A: ceftazidima/avibactam, C/T: ceftolozano/tazobactam.

No fermentadores

P/T CAZ CFP MER IMP CIP LEV GEN TOB AK COL C/A C/T
Pseudomonas aeruginosa (n=9)* 78 100 89 100 100 89 89 100 100 100 89 100 100

P/T: piperacilina/tazobactam, CAZ: ceftazidima, CFP: cefepime, MER: meropenem, IMP: imipenem, CIP: ciprofloxacino, LEV: levofloxacino, GEN: gentamicina, TOB: tobramicina, AK: amicacina, COL: colistina, C/A: ceftazidima/avibactam, C/T: ceftolozano/tazobactam.

*Estos datos deben tomarse con precaución, ya que no alcanza el valor mínimo para ser significativo (n=30).

Grampositivos

PEN OXA VA TEI DAP LZ CD ERI CIP LEV GEN TOB AK RIF T/S
Staphylococcus aureus (n=19)* 5 100 100 100 100 100 85 75 85 90 95 90 85 100 95
S. epidermidis (n=118) 5 28 100 99 100 100 47 35 55 56 44 39 39 98 75

PEN: penicilina, OXA: oxacilina, VA: vancomicina, TEI: teicoplanina, DAP: daptomicina, LZ: linezolid, CD: clindamicina, ERI: eritromicina, CIP: ciprofloxacino, LEV: levofloxacino,

GEN: gentamicina, TOB: tobramicina, AK: amicacina, RIF: rifampicina, T/S: cotrimoxazol

*Estos datos deben tomarse con precaución, ya que no alcanza el valor mínimo para ser significativo (n=30).

AMP VA TEI LZ
Enterococcus faecalis (n=11)* 100 100 100 100
Enterococcus faecium (n=1)

AMP: ampicilina, VA: vancomicina, TEI: teicoplanina, LZ: linezolid.

*Estos datos deben tomarse con precaución, ya que no alcanza el valor mínimo para ser significativo (n=30).

Antibiogramas acumulados de total de muestras excepto orinas y portadores de adultos HUVR 2021

Se informa el % de sensibilidad de los aislamientos S + I

Enterobacterias

AMP A/C P/T CFR CTX CAZ CFP AZT MER CIP GEN TOB AK T/S TIG COL C/A C/T
Escherichia coli (n=788) 37 61 91 87 90 90 94 91 100 80 91 90 99 71 100 99 100 98
Klebsiella pneumoniae (n=558) 69 79 74 81 80 84 81 99 85 90 88 81 75 98 97 100 93
Enterobacter cloacae. (n=261) 70 62 66 87 65 99 95 97 96 98 91 95 98 69
Serratia marcescens (n=190) 84 76 87 98 91 100 94 96 96 98 100 97
Proteus mirabilis (n=156) 50 85 99 93 98 99 99 98 99 75 77 80 98 58 100 99
K. aerogenes (n=149) 60 50 52 94 65 99 96 99 99 99 97 98 100 72
K. oxytoca (n=88) 80 82 76 89 89 95 86 98 98 97 98 100 93 99 99 100 94
Morganella morganii (n=87) 97 69 86 98 89 99 81 88 91 98 80 100 88

AMP: ampicilina, A/C: amoxicilina/clavulánico, P/T: piperacilina/tazobactam, CFR: cefuroxima, CTX: cefotaxima, CAZ: ceftazidima, CFP: cefepime, AZT: aztreonam, MER: meropenem, CIP: ciprofloxacino, GEN: gentamicina, TOB: tobramicina, AK: amicacina, T/S: cotrimoxazol, TIG: tigeciclina, COL: colistina, C/A: ceftazidima/avibactam, C/T: ceftolozano/tazobactam.

 

No fermentadores

P/T CAZ CFP MER IMP CIP LEV GEN TOB AK COL C/A C/T
Pseudomonas aeruginosa (n=974) 75 94 76 86 74 76 70 82 90 93 95 94 97

P/T: piperacilina/tazobactam, CAZ: ceftazidima, CFP: cefepime, MER: meropenem, IMP: imipenem, CIP: ciprofloxacino, LEV: levofloxacino, GEN: gentamicina, TOB: tobramicina, AK: amicacina, COL: colistina, C/A: ceftazidima/avibactam, C/T: ceftolozano/tazobactam.

Grampositivos

PEN OXA VA TEI DAP LZ CD ERI CIP LEV GEN TOB AK RIF T/S
Staphylococcus aureus (n=1061) 21 91 100 100 100 100 68 63 83 87 93 88 82 97 99

PEN: penicilina, OXA: oxacilina, VA: vancomicina, TEI: teicoplanina, DAP: daptomicina, LZ: linezolid, CD: clindamicina, ERI: eritromicina, CIP: ciprofloxacino, LEV: levofloxacino,

GEN: gentamicina, TOB: tobramicina, AK: amicacina, RIF: rifampicina, T/S: cotrimoxazol

AMP VA TEI LZ
Enterococcus faecalis (n=261) 100 100 100 100
Enterococcus faecium (n=171) 13 100 100 100

AMP: ampicilina, VA: vancomicina, TEI: teicoplanina, LZ: linezolid.

PEN CTX MER ERI LEV MOX VAN
Streptococcus pneumoniae (n=54) 96 100 100 70 100 100 100

PEN: penicilina, CTX: cefotaxima, MER: meropenem, ERI: eritromicina, LEV: levofloxacino, MOX: moxifloxacino, NOR: norfloxacino, VAN: vancomicina.

Antibiogramas acumulados de total de muestras excepto orinas y portadores de niños HUVR 2021

Se informa el % de sensibilidad de los aislamientos S + I

Enterobacterias

AMP A/C P/T CFR CTX CAZ CFP AZT MER CIP GEN TOB AK T/S TIG COL C/A C/T
Escherichia coli (n=70) 37 64 89 96 97 97 99 97 100 89 91 89 99 67 100 97 100 100
Klebsiella pneumoniae (n=42) 62 84 71 71 71 76 75 100 76 76 73 93 67 100 98 100 98
Serratia marcescens (n=35) 86 76 86 100 89 100 76 95 97 100 100 100

AMP: ampicilina, A/C: amoxicilina/clavulánico, P/T: piperacilina/tazobactam, CFR: cefuroxima, CTX: cefotaxima, CAZ: ceftazidima, CFP: cefepime, AZT: aztreonam, MER: meropenem, CIP: ciprofloxacino, GEN: gentamicina, TOB: tobramicina, AK: amicacina, T/S: cotrimoxazol, TIG: tigeciclina, COL: colistina, C/A: ceftazidima/avibactam, C/T: ceftolozano/tazobactam.

No fermentadores

P/T CAZ CFP MER IMP CIP LEV GEN TOB AK COL C/A C/T
Pseudomonas aeruginosa (n=90) 89 92 89 92 85 86 85 82 93 95 97 98 97

P/T: piperacilina/tazobactam, CAZ: ceftazidima, CFP: cefepime, MER: meropenem, IMP: imipenem, CIP: ciprofloxacino, LEV: levofloxacino, GEN: gentamicina, TOB: tobramicina, AK: amicacina, COL: colistina, C/A: ceftazidima/avibactam, C/T: ceftolozano/tazobactam.

Grampositivos

PEN OXA VA TEI DAP LZ CD ERI CIP LEV GEN TOB AK RIF T/S
Staphylococcus aureus (n=123) 16 94 100 100 99 100 76 71 92 96 94 86 80 99 99

PEN: penicilina, OXA: oxacilina, VA: vancomicina, TEI: teicoplanina, DAP: daptomicina, LZ: linezolid, CD: clindamicina, ERI: eritromicina, CIP: ciprofloxacino, LEV: levofloxacino,

GEN: gentamicina, TOB: tobramicina, AK: amicacina, RIF: rifampicina, T/S: cotrimoxazol.

 

AMP VA TEI LZ
Enterococcus faecalis (n=28) 100 100 100 100
Enterococcus faecium (n=4)

AMP: ampicilina, VA: vancomicina, TEI: teicoplanina, LZ: linezolid.

Antibiogramas acumulados de muestras de orina de atención primaria HUVR 2021

Se informa el % de sensibilidad de los aislamientos S + I

Enterobacterias

AMP A/C CFR CTX CAZ ETP CIP GEN TOB T/S FOS NIT
Escherichia coli (n= 3260) 51 88 93 94 94 100 77 92 90 79 97 99
Klebsiella pneumoniae (n=920) 83 87 90 90 100 88 95 92 89 67 86
Proteus mirabilis (n=229) 62 98 96 99 99 100 79 85 85 71 72
Enterobacter cloacae (n=102) 70 70 93 92 98 96 95 43 68
K. oxytoca (n=81) 85 88 96 96 100 84 95 91 85 67 94
K. aerogenes (n=59) 59 74 76 100 93 100 100 95 76 71
Morganella morganii (n=42) 76 83 100 79 90 93 74 12

AMP: ampicilina, A/C: amoxicilina/clavulánico, CFR: cefuroxima, CTX: cefotaxima, CAZ: ceftazidima, ETP: ertapenem, CIP: ciprofloxacino, GEN: gentamicina, TOB: tobramicina, T/S: cotrimoxazol, FOS: fosfomicina, NIT: nitrofurantoína.

No fermentadores

CIP LEV GEN TOB
Pseudomonas aeruginosa (n=85) 87 86 85 99

CIP: ciprofloxacino, LEV: levofloxacino, GEN: gentamicina, TOB: tobramicina

Grampositivos

PEN OXA CIP GEN TOB NIT T/S
Staphylococcus saprophyticus (n=79) 51 95 99 98 98 100
S. aureus (n=32) 30 93 80 93 87 93

PEN: penicilina, OXA: oxacilina, CIP: ciprofloxacino, GEN: gentamicina,  TOB: tobramicina, NIT: nitrofurantoína, T/S: cotrimoxazol

AMP CIP NIT
Streptococcus agalactiae (n=53) 98 96 98
Enterococcus faecalis (n=276) 100 100 98

AMP: ampicilina, CIP: ciprofloxacino, NIT: nitrofurantoína.