Enterobacterias

Se informa el % de sensibilidad de los aislamientos S + I

AMP A/C P/T CFR CTX CAZ CFP AZT MER CIP GEN TOB AK T/S TIG COL C/A C/T
Escherichia coli (n=777) 38 61 91 85 89 89 91 88 100 75 90 87 97 68 99 99 100 98
Klebsiella pneumoniae (n=520) 60 80 64 69 69 72 70 100 81 90 86 99 65 90 97 100 94
Enterobacter cloacae. (n=243) 75 68 70 84 69 100 93 97 96 98 95 91 99 74
Serratia marcescens (n=177) 88 85 91 99 80 100 92 95 62 96 97 99 95
Proteus mirabilis (n=156) 44 78 99 96 98 98 98 95 100 73 76 78 98 65 100 100
K. aerogenes (n=97) 55 48 51 90 56 99 93 98 96 98 90 93 99 62
K. oxytoca (n=86) 91 94 92 97 97 97 94 100 94 98 98 100 90 99 100 100 100
Morganella morganii (n=82) 100 71 83 99 87 100 88 93 94 98 82 100 87

AMP: ampicilina, A/C: amoxicilina/clavulánico, P/T: piperacilina/tazobactam, CFR: cefuroxima, CTX: cefotaxima, CAZ: ceftazidima, CFP: cefepime, AZT: aztreonam, MER: meropenem, CIP: ciprofloxacino, GEN: gentamicina, TOB: tobramicina, AK: amicacina, T/S: cotrimoxazol, TIG: tigeciclina, COL: colistina, C/A: ceftazidima/avibactam, C/T: ceftolozano/tazobactam.